Zesummeliewen Kommissioun

Mir sinn do fir Iech nozelauschteren, an fir gudd mat jidderengem ze kommunizéieren - fir ee besser t'Zesummeliewen! Kontaktéiert eis op commission.integration@weiswampach.lu

Zusammenleben Kommissioun

Wir sind da, um Euch zuzuhören, und um gut miteinander zu kommunizieren - für ein besseres Zusammenleben! Wir wollen von Euch hören commission.integration@weiswampach.lu

Commission du vivre-ensemble

Nous sommes prêts à vous écouter, et pour mieux communiquer - pour un meilleur vivre-ensemble! Envoyez-nous vos messages à  commission.integration@weiswampach.lu

Commission for living together

We are here to listen, and to better communicate with each other - for a better living together! Contact us at commission.integration@weiswampach.lu


Nós estamos aqui para o ouvir e para comunicarmos bem uns com os outros - para melhorar a nossa vida em conjunto! Entre em contacto connosco através: commission.integration@weiswampach.lu

 Safet Alili

Mäin Numm ass Safet ALILI, ech si 55 Joer al, kommen aus Nordmazedonien a liewe säit bal 33 Joer zu Lëtzebuerg. Als Student sinn ech op Wäiswampech komm an hu meng berufflech Carrière als Buschauffer ugefaangen. Opgrond vu gesondheetleche Problemer huet sech mäi Liewensstil ganz staark geännert. Doropshin hunn ech meng Zäit de sozialen Aktivitéite gewidmet. Ech war Deel vu verschiddene Kommissiounen, wéi zum Beispill der Auslännerkommissioun, der Kulturkommissioun an dem Exekutivcomité vum Fussballsveräin F.F. Norden 02. Mäi Schwéierpunkt loung op der Lëtzebuerger Sprooch an dofir hunn ech an Zesummenaarbecht mat der Landakademie bis elo 35 Coursen, fir d'Lëtzebuerger Sprooch ze léieren, organiséiert. Schliisslech sinn ech och als President vun der LëtzCare a.s.b.l. aktiv. Als Organisatioun hu mir 3 humanitär Projete fir Nordmazedonien ëmgesat. Dëst mam kloren Zil, engersäits de Leit ze hëllefen an anerersäits Lëtzebuerg am beschte Liicht ze presentéieren.

Mein Name ist Sefet ALILI. Ich habe 55 Jahre, komme aus Nordmazedonien, und wohne seit fast 33 Jahren in Luxemburg. Ich bin als Student nach Weiswampach gekommen, und habe meine berufliche Karriere als Busfahrer angefangen. Wegen gesundheitlichen Problemen habe ich meinen Lebensstil viel geändert. Daraufhin habe ich meine Zeit sozialen Aktivitäten gewidmet. Ich bin schon in verschiedenen Kommissionen aktiv gewesen, wie zum Beispiel der Ausländerkommission, der Kulturkommission, und dem Exekutivkommittee vom Fussballverein F.F. Norden 02. Einer meiner Schwerpunkte ist die luxemburgische Sprache: in Zusammenarbeit mit der Landakademie habe ich bis jetzt 35 Luxemburgischkurse organisiert. Schliesslich bin ich als Präsident von LëtzCare a.s.b.l. aktiv. Wir haben 3 humanitäre Projekte in Nordmazedonien umgesetzt, mit dem klaren Ziel einerseits Menschen zu helfen, und andererseits Luxemburg im Ausland im besten Licht erscheinen zu lassen.

Je m’appelle Sefet ALILI, et j’ai 55 ans. Je suis originaire de la Macédoine du Nord, et j’habite au Luxembourg depuis presque 33 ans. Je suis venu à Weiswampach en tant qu’étudiant, et j’ai commencé ma vie professionnelle comme conducteur de bus. Pour cause de problèmes de santé, j’ai changé ma vie. Depuis, je consacre beaucoup de temps pour des activités sociales. J’ai été actif dans de nombreuses commissions, comme par exemple la commission des étrangers, la commission de la culture, et la commission exécutive de club de football FF Norden 02. La langue luxembourgeoise est un des aspects les plus importants pour moi: en collaboration avec la Landakademie, j’ai organisé 35 cours de langue en luxembourgeois. Finalement, je suis président de l’a.s.b.l. LëtzCare. Nous avons réalisé 3 projets humanitaires en Macédoine du Nord, avec le but primaire d’aider des gens, mais aussi de représenter le Luxembourg à l’étranger dans son meilleur aspect.

My name is Sefet ALILI, and I am 55 years of age. I come originally from North Macedonia, and have lived in Luxembourg for almost 33 years now. I came to Weiswampach as a student, and started my professional life as a bus driver. For health reasons, I had to completely change my life. Since then, I have spent much of my personal time on social projects. I have been active in a number of commissions, such as the commission for foreigners, the culture commission, and the executive commission of the football club FF Norden 02. The Luxembourgish languge is one of my principal concerns: in collaboration with the Landakademie, I have organized 35 language classes. Finally, I am the president of the LëtzCare a.s.b.l. association. We have realized 3 humanitarian projects in North Macedonia, with the primary goal of helping peope in need, but also to represent Luxembourg in the best possible light.

O meu nome é Sefet ALILI. Tenho 55 anos, sou natural da Macedónia do Norte e vivo no Luxemburgo há quase 33 anos. Vim para Weiswampach como estudante e comecei a minha carreira profissional como motorista de autocarro. Devido a problemas de saúde, mudei muito o meu estilo de vida. Passei então a dedicar o meu tempo a actividades sociais. Tenho participado ativamente em várias comissões, como a Comissão de Estrangeiros, a Comissão Cultural e o Comité Executivo do clube de futebol F.F. Norden 02. Um dos meus principais focos é a língua luxemburguesa: em colaboração com a Academia Rural, organizei 35 cursos de luxemburguês até à data. Por fim, sou presidente ativo da LëtzCare a.s.b.l.. Realizámos 3 projectos humanitários na Macedónia do Norte com o objetivo claro de ajudar as pessoas, por um lado, e, por outro, de apresentar o Luxemburgo da melhor forma no estrangeiro.

 Elif Ekin Kramp

Ech sinn an der Tiërkei gebuer an opgewuess, an sinn 2015 op Lëtzebuerg geplënnert. Ech sinn bestuet, hunn zwee Kanner a wunnen zënter dräi Joer zu Bënzelt. Ech sinn Schwammcoach beim CSN Clervaux a verbréngen méng Fräizäit gär mat ménger Famill.

Ich wurde in der Türkei geboren, und bin dort aufgewachsen. 2015 bin ich dann nach Luxemburg gekommen. Ich bin verheiratet, habe zwei Kinder, und wohne seit drei Jahren in Binsfeld. Ich bin Schwimmcoach beim CSN Clerf, und verbringe meine Freizeit gerne mit meiner Familie.

Je suis née en Turquie, ou je suis grandie. En 2015, j’ai déménagé au Luxembourg. Je suis mariée, j’ai deux enfants, et j’habite à Binsfeld depuis 3 ans. Je suis entraîneur de natation auprès du CSN Clervaux. J’aime passer mon temps libre en famile.

I was born in Türkiye, where I also grew up; in 2015, I moved to Luxembourg. I am married, have two children, and live in Binsfeld for 3 years now. I am a swim coach at the CSN Clervaux. I like to spend my free time with my family.

Nasci na Turquia e cresci lá. Vim para o Luxemburgo em 2015. Sou casada, tenho dois filhos e vivo em Binsfeld há três anos. Sou treinador de natação no CSN Clerf e gosto de passar o meu tempo livre com a minha família.

 Nicolas "Néckel" Polfer

Schäffen an Präsident vun der Kommissioun

No 20 Joer am Ausland, sinn ech 2018 mat der Famill rëm zréck op Lëtzebuerg komm. Mir wunnen op der Maulesmillen, an ech schaffen als Chimisproff am Atheneum an der Stad. An ménger Fräizäit ginn ech gär an de Bësch spazéieren, oder schaffen un Projeten um Haus.

Nach 20 Jahren im Ausland, bin ich 2018 mit der Familie wieder nach Luxemburg zurückgekehrt. Wir wohnen auf der Maulusmühle, und ich arbeite als Chemielehrer im Athenäum in der Stadt Luxemburg. In meiner Freizeit gehe ich gerne spazieren, oder arbeite an Hausprojekten.

En 2018, nous sommes retournés au Luxembourg, après 20 ans à l’étranger. Nous vivons à Maulusmühle, et je suis professeur de chimie à l’Athénée à Luxembourg-ville. Dans mon temps libre, j’aime me promener dans la forêt, ou de travailler sur des projets de bricolage.

After 20 years abroad, we returned as a family to Luxembourg in 2018. We live at the Maulusmühle, and I am a Chemistry teacher at the Lycée Athénée in Luxembourg City. In my free time, I like to go walking in the woods, or work on house projects.

Após 20 anos no estrangeiro, regressei ao Luxemburgo com a minha família em 2018. Vivemos em Maulusmühle e eu trabalho como professor de química no Ateneu da cidade do Luxemburgo. Nos meus tempos livres, gosto de passear ou de trabalhar em projectos domésticos.

 Barbara Venancio

Ech sinn hei am Land gebuer, an an der Gemeng Weiswampach grouss ginn. Ech wunnen zesummen mat mengem Mann an mengen 2 Meedercher zu Benzelt. Ech schaffen seit iwert 10 Joer am Crècheberaich an sinn aktuell Chargée de direction an enger Crèche. Meng Hobbyen sinn treppelen goen an schéin Momenter mat der Famill ze verbrengen.

Ich bin in Luxemburg geboren, und bin in der Gemeinde Weiswampach aufgewachsen. Ich wohne zusammen mit meinem Mann und meinen zwei Mädchen in Binsfeld. Ich arbeite seit 10 Jahren im Bereich der Kinderbeitreuung, und bin aktuell Direktorin einer Crèche. Meine Hobbys sind spazierengehen und schöne Momente mit der Familie zu verbringen.

Je suis née au Luxembourg, et j’ai grandie dans la commune de Weiswampach. J’habite avec mon mari et mes deux filles à Binsfeld. Depuis 10 ans, je travaille dans le domaine des crèches, et maintenant je suis chargée de direction d’une crèche. Dans mon temps libre, j’aime me promener, et passer des bons moments en famille.

I am born in Luxembourg, and have grown up in Weiswampach. I live with my husband and my two daughters in Binsfeld. I have been working in the area of crèches for 10 years now, and currently I am the director of a crèche. My hobbies include going for walks and spending happy moments with my family.

Nasci no Luxemburgo e cresci na comuna de Weiswampach. Vivo em Binsfeld com o meu marido e as minhas duas filhas. Há mais de 10 anos que trabalho em cuidados infantis e sou atualmente directora de uma creche. Os meus passatempos são passear na floresta e passar tempo de qualidade com a minha família.

 Annick Arend

Ech sen zu Wampich opgewaass a 29 Joer mi spéit na ëmmer enk mam Duarref verwurzelt.

Meng Étuden han ech zu Köln absolvéiert, han engt Auslandssemester zu New York gemat a se seit baal 4 Joer am sozialen Sekteur tätig. Meng gruuss Leidenschaft ass d‘Reesen, well et fir mech näist mi beräicherendes gëtt wi anner Kulturen an hire Mindset kennenzelieren a mer dat engt Geféil va Fräiheet gett.

Ich bin in Weiswampach aufgewachsen und 29 Jahre später nach wie vor sehr eng mit dem Dorf verbunden. Meine Studien habe ich in Köln absolviert, ein Auslandsemester in New York gemacht und bin nun seit fast 4 Jahren im sozialen Bereich tätig. Meine große Leidenschaft ist das Reisen, da es für mich nichts bereicherndes gibt als neue Kulturen und ihre Lebensweisen kennenzulernen und es mir ein Gefühl von Freiheit gibt.

J'ai grandi à Weiswampach et 29 ans plus tard, je suis toujours très liée au village. J'ai fait mes études à Cologne et un semestre à l'étranger à New York. Actuellement, je travaille depuis presque 4 ans dans le secteur social. Ma grande passion est le voyage, car il n'y a rien de plus enrichissant pour moi que de découvrir de nouvelles cultures et leur état d'esprit et de ressentir un sentiment de liberté.

I have grown up in Weiswampach, and 29 years later, I am still very attached to this village. I did my studies in Cologne, as well as a semester abroad in New York. I have worked in the social sector for 4 years now. My great passion is traveling, because nothing is more enriching to me than discovering new cultures and mindsets, to give oneself a feeling of liberty.

Cresci em Weiswampach e 29 anos depois ainda tenho laços muito estreitos com a aldeia. Concluí os meus estudos em Colónia, passei um semestre no estrangeiro em Nova Iorque e trabalho no sector social há quase 4 anos. A minha grande paixão é viajar, pois não há nada mais enriquecedor para mim do que conhecer novas culturas e os seus modos de vida e isso dá-me uma sensação de liberdade.

 Noro Hariliva Randrianoelina

Ech kommen aus Madagascar, ech sinn zenter 2003 zu Lëtzebuerg. Ech wunnen op der Wemperhardt, an ech schaffen an der Maison Relais zu Déifferdeng als Aide Educatrice. Ech schaffen och bénévole an Trisomie 21 asbl, an fir t’Roud Kräiz.

Ich komme aus Madagaskar, und bin seit 2003 in Luxemburg. Ich wohne auf der Wemperhardt, und arbeite in der Maison Relais in Differdingen als Hilfserzieherin. Ich arbeite auch ehrenamtlich für Trisomie 21 asbl und das Rote Kreuz.

Je suis originaire du Madagascar, et je suis au Luxembourg depuis 2003. J’habite à Wemperhardt, et je travaille à la maison relais à Differdange en tant qu’aide educatrice. En outre, je fais du bénévolat pour Trisomie 21 asbl, et la Croix Rouge.

I come from  Madagascar, and am in Luxembourg since 2003. I live at Wemperhardt, and work in the maison relais in Differdange as an educator. I also do voluntary work for Trisomie 21 asbl and the Red Cross.

Venho de Madagáscar e estou no Luxemburgo desde 2003. Vivo na Wemperhardt e trabalho na Maison Relais em Differdange como professora auxiliar. Também faço trabalho voluntário para a Trisomy 21 asbl e para a Cruz Vermelha.