Jeunesse va Wampich
 Centre Culturel Weiswampach
 29/02/2020 12:00
- 29/02/2020 12:00

Den 29. Februar 2020 organiséiert d'Jeunesse va Wampich ewei all Joer dat traditionnellt Buergbrennen.